Regler og betingelser

Kontakt

Magne Falk
Falk Trafikkskole
Besøksadresse: Grandfjæra 32, 6415 Molde
Postadresse: Astrupvegen 1, 6419 Molde
Mob: 911 57 855
Mail: post@falktrafikkskole.no
Web: www.falktrafikkskole.no
Org.nr: 991 439 935

Etiske retningslinjer

- Vi utnytter alltid tiden din i kjøretimen optimalt.

- Vi møter alltid presis til kjøretimer og gir beskjed ved forsinkelser eller uforutsette
faktorer.

- Vi viser alltid respekt for hverandre, uavhengig av nasjonalitet, tro og legning.

- Vi aksepterer ingen form for seksuell tilnærming eller sjikanering.

- Vi snakker kun positivt om vårt forhold til andre.

- Vi benytter alltid vårt utstyr slik at det varer lengst mulig og har alltid miljøfokus.

- Bruk av rusmidler er ikke akseptert i forbindelse med vårt arbeid.

Viktig informasjon for klasse B

Før kjøretimer:

- Husk å ha tilgang til trafikalt grunnkursbevis (digipost eller utskrift) + gyldig
identifikasjon eller moped/traktor førerkort. Hvis du er over 25 år trenger du kun
gyldig identifikasjon. Uten dette risikerer du forenklet forelegg ved kontroll.

- Vær uthvilt, frisk og ha i deg litt næring før kjøretimer så fokuserer du best.

- Telefon, sms og mail kan ikke påregnes å bli lest eller besvart på helg.

- Gi beskjed ved sykdom. 24 timers avbestillingsfrist ved kjøretimer, 3 dager
avbestillingsfrist ved førerprøve og sikkerhetskurs på bane. Avbestilling av
kjøretime på mandag kan senest avbestilles fredag kl. 16:00.

- Ring hvis lærer ikke er på avtalt sted til avtalt tid. Kanskje har dere misforstått
hverandre?

Betaling:
- Kjøretimer skal betales på forhånd eller i løpet av samme dag som timen kjøres.

- Betalingsmåter er nettbank (gratis) eller vipps (gebyr).

- Ved problemer med betaling eller utsatt betaling ta kontakt så finner vi en løsning.

- Oppdaterte priser finner du på falktrafikkskole.no/priser. Endringer varsles på
hjemmeside minst 1 mnd. før endring trer i kraft.

- Ved kjøp av pakke eller tilbud må denne brukes innen 1 år fra kjøpsdato.
Tilbuds/pakkepriser forutsetter kjøring mellom 07.00 og 16.30 Ved kjøring etter
16.30 og i helger er det et pristillegg.

- 4.1.1 risiko og 4.1.4 oppsummering som etter elevens ønske utføres 1 til 1 belastes med ordinær timepris.

Generell informasjon:

- Du bruker vanligvis samme trafikkskolebil i kjøretimer og på førerprøven.

- En kjøretime er 45 minutter, vi kjører vanligvis dobbeltimer (90 min) for maksimal
utnyttelse av tiden din.

- På sikkerhetskurs på bane må elever klasse B Manuell påregne å bruke bil med automatgir.

- Du må levere søknad om førerkort på vegvesen.no

- Du må søke på vegvesen.no for å få time til å ta teoriprøven.

- Praktisk førerprøve (oppkjøring) skal du bestille på vegvesen.no etter at teoriprøven
er bestått. NB! Husk å snarest informere trafikkskolen om tidspunkt du har fått av
Statens Vegvesen. Vi blir ikke informert av Statens Vegvesen om dette. Du må ha
med deg gyldig identifikasjon til førerprøven. Gebyr til Statens Vegvesen betales
gjerne dagen før, du vil få krav om gebyr fra Statens Vegvesen noen dager før prøven.

- Det kan være lang ventetid på å få førerprøve, logg i så fall inn på vegvesen.no flere
ganger daglig for å sjekke om nye prøver har blitt gjort tilgjengelige på Molde
Trafikkstasjon. Trafikkskoler har ikke mulighet til å finne ledige prøver
raskere/tidligere enn elever.

- Øv gjerne til teorien på app: teoritentamen.no og/eller les i læreboka. Den finner du
på bokhandelen. Teoriprøvetidspunkt bestiller du på Vegvesen.no Teoriprøven tar du
på Statens Vegvesen Trafikkstasjon f.eks. i Årødalen.

- Under kjøretimer har læreren ansvaret for at kjøringen er forsvarlig.

- Du skal møte til kjøretimer med nok søvn, uthvilt og ikke i noen grad påvirket av
medisiner eller rusmidler som kan gjøre deg ikke skikket til å kjøre.

Vi vil spørre deg om rus hvis vi er usikre på om du er skikket til å kjøre. Lærer er ansvarlig for kjøringen og må ta konsekvensene (bot, miste lisens til å undervise) om eleven er ruset i kjøretime, derfor spør vi heller en gang for mye enn en for lite. Vi ber deg instendig om å avlyse time om du er i tvil om du er skikket til å kjøre. Har du brukt rusmidler dagen før kjøretime / samme dag er du IKKE skikket. Bruker du ofte eller sporadisk ulovlige rusmidler skal du ikke ha kjøretimer eller kjøre privat da du ikke oppfyller helsekravene i loven.

- Opplæringen består av 4 trinn. Trinn 1 er trafikalt grunnkurs, trinn 2, 3 og 4 er for det
meste praksis i bilen. En del av undervisningen er obligatorisk og noe av det
obligatoriske gir gyldig fravær på skole. Læreren veileder deg om progresjonen din og
dere blir enige om når det er forsvarlig å gå videre til neste trinn i opplæringen.

- Fravær fra skole kan dokumenteres i Tabs appen.


- Gi beskjed ved sykdom. 24 timers avbestillingsfrist ved kjøretimer, 3 dager
avbestillingsfrist ved førerprøve og sikkerhetskurs på bane. Avbestilling av
kjøretime på mandag kan senest avbestilles fredag kl. 16:00.

- Ring hvis lærer ikke er på avtalt sted til avtalt tid, kanskje dere har misforstått
hverandre?

Betaling:
- Kjøretimer skal betales på forhånd eller i løpet av samme dag som timen kjøres.

- Betalingsmåter er nettbank (gratis) eller vipps (gebyr).

- Ved problemer med betaling eller utsatt betaling ta kontakt så finner vi en løsning.

- Oppdaterte priser finner du på falktrafikkskole.no/priser. Endringer varsles på
hjemmeside minst 1 mnd. før endring trer i kraft.

- Ved kjøp av pakke eller tilbud må denne brukes innen 1 år fra kjøpsdato.
Tilbuds/pakkepriser forutsetter kjøring mellom 07.00 og 16.30 Ved kjøring etter
16.30 og i helger er det et pristillegg.

Generell informasjon:

- Du bruker vanligvis samme trafikkskolebil i kjøretimer og på førerprøven.

- En kjøretime er 45 minutter, vi kjører vanligvis dobbeltimer (90 min) for maksimal
utnyttelse av tiden din.

- Du må levere søknad om førerkort på vegvesen.no

- Du må søke på vegvesen.no for å få time til å ta teoriprøven.

- Praktisk førerprøve (oppkjøring) skal du bestille på vegvesen.no etter at teoriprøven
er bestått. NB! Husk å snarest informere trafikkskolen om tidspunkt du har fått av
Statens Vegvesen. Vi blir ikke informert av Statens Vegvesen om dette. Du må ha
med deg gyldig identifikasjon til førerprøven. Gebyr til Statens Vegvesen betales
gjerne dagen før, du vil få krav om gebyr fra Statens Vegvesen noen dager før prøven.

- Det kan være lang ventetid på å få førerprøve, logg i så fall inn på vegvesen.no flere
ganger daglig for å sjekke om nye prøver har blitt gjort tilgjengelige på Molde
Trafikkstasjon. Trafikkskoler har ikke mulighet til å finne ledige prøver
raskere/tidligere enn elever.

- Øv gjerne til teorien på app: teoritentamen.no og/eller les i læreboka. Den finner du
på bokhandelen. Teoriprøvetidspunkt bestiller du på Vegvesen.no Teoriprøven tar du
på Statens Vegvesen Trafikkstasjon f.eks. i Årødalen.

- Under kjøretimer har læreren ansvaret for at kjøringen er forsvarlig.

- Du skal møte til kjøretimer med nok søvn, uthvilt og ikke i noen grad påvirket av
medisiner eller rusmidler som kan gjøre deg ikke skikket til å kjøre.

- Opplæringen består av 4 trinn. Trinn 1 er trafikalt grunnkurs, trinn 2, 3 og 4 er for det
meste praksis i bilen. En del av undervisningen er obligatorisk og noe av det
obligatoriske gir gyldig fravær på skole. Læreren veileder deg om progresjonen din og
dere blir enige om når det er forsvarlig å gå videre til neste trinn i opplæringen.

- Fravær fra skole kan dokumenteres i Tabs appen.