Klasse A1, A2 og A

Ta MC-opplæringen hos Falk Trafikkskole

La drømmen bli til virkelighet! Falk Trafikkskole gir deg en trygg og effektiv vei til motorsykkel-lappen

Vegen til lappen

Obligatorisk grunnkurs (3 timer)

Et 3 timers teoretisk introduksjonskurs til motorsykkelkjøring. 

Kjøretimer

Her lærer du å håndtere motorsykkelen i trafikk og i kjøregårdsøvelsene. 

Trinnvurderinger

Du og læreren din vurderer sammen om målene er nådd og om det er trygt å gå videre i opplæringen. 

Sikkerhetskurs i trafikk (A1)

Her skal du lære å kjøre sikkert i trafikken, samhandle med andre og velge kjøremåter med lav risiko

Presis kjøreteknikk (A2, A)

Her blir du bevisst på sammenhengen mellom gode ferdigheter og kjøreglede. Du skal også lære å ta hensyn til fysiske og psykiske begrensninger samt å motvirke feil handlinger. 

Sikkerhetskurs på veg

Selvstendig kjøring over lengre tid der du skal øve på å kjøre effektivt, tydelig og sikkert. Du skal også kunne se ditt eget utviklingspotensiale etter at du har fått lappen. 

Førerprøve

Når du har bestått denne, helst på første forsøk, kan du nyte friheten med egen motorsykkel. Du leier godkjent motorsykkel av oss til prøven.