Vegen til tilhenger-lappen

Trinnvurderinger

Vi vurderer sammen om du har kontroll på til og frakobling av henger. Rygging samt bruk av speil, plassering, passering av myke trafikanter og fartstilpassing er viktige temaer her. 

Lastesikringskurs

Vi lærer å sikre last samt hvilke regler som gjelder. 

Eventuelle ekstra timer etter behov

Kanskje du ikke har så mye erfaring med tilhengerkjøring fra før? Da kan det være nødvendig med noen ekstra kjøretimer for å komme opp på det nivået du bør ha for å bestå førerprøven. 

Sikkerhetskurs på veg

Her må du vise at du kan kjøre selvstendig på en ansvarlig måte og vise god samhandling med andre trafikanter. 

Førerprøve (BE)

Når du består denne kan du endelig kjøre lovlig(!) med tilhengeren etter bilen din.